A

Als je je tekst kwijt bent… improviseer!

Jullie staan op het podium en het valt stil. Iemand moet nu iets zeggen, maar wie? En wat? Iedereen kijkt elkaar aan en het de stilte lijkt eeuwig te duren. Dit heb je misschien wel eens meegemaakt. Wat kun je dan doen? Als je je tekst kwijt bent… improviseer!

Als je je tekst kwijt bent… improviseer!

Soms is er een speler die de situatie redt. Die improviseert iets vanuit zijn eigen rol, zodat er doorgespeeld kan worden. Hoe doet hij of zij dat? Deze speler weet waar de scène naartoe moet, los van de vaste zinnetjes die hij of zijn zegt. Dit kan je oefenen:

Neem een scène die je nog niet uit je hoofd kent en bespreek die met elkaar. Wat gebeurt er precies? Wie doet wat? Dan leg je de tekst weg en ga je de scene spelen in je eigen woorden. Je gaat dus improviseren. Zorg dat de gebeurtenissen min of meer hetzelfde blijven.

Kunnen improviseren is handig voor als je een keer je tekst kwijtraakt!

Lees hier meer tips over plankenkoorts.

OVER REP EN ROER

Rep en Roer Musicals maakt musicals voor het basisonderwijs, zoals afscheidsmusicals en kerstmusicals. Het is bijzonder om samen met de klas waar je zoveel jaren mee bent opgetrokken, de basisschooltijd af te sluiten door een musical uit te voeren. Aan dit leuke en leerzame proces willen wij graag bijdragen. Wij zorgen voor een goedlopend verhaal met humor en onderliggende boodschap en pakkende, gevarieerde liedjes. Wij scheppen de voorwaarden waaronder alle kinderen kunnen stralen. Het instuderen van een musical kost veel tijd. Wij hopen leerkrachten veel uit handen te nemen door onze musicals zoveel mogelijk op maat aan te bieden en van instudeer-ondersteuningen te voorzien.

Extra leuk vinden wij het als we met onze werkzaamheden een goed doel kunnen steunen. De afgelopen jaren was dat War Child. Vanaf 2021 zullen we Kinderhulp gaan steunen. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Wij steunen kinderhulp met een vast bedrag per verkochte musical.

War child

Als je je tekst kwijt bent… improviseer!