A

Applaus in ontvangst nemen

Moet je dat oefenen?

De laatste tonen hebben geklonken, de musical zit erop. Het publiek begint enthousiast te applaudisseren. Maar de kinderen op het podium staan er wat onhandig bij, ze weten niet wat ze moeten doen. Sommigen lopen al weg, anderen blijven vertwijfeld staan. Bekend beeld? Hoe kun je applaus in ontvangst nemen? En waarom is dat belangrijk?

Waarom nemen we applaus in ontvangst?

Als je een prestatie voor publiek hebt geleverd is het voor de mensen in de zaal fijn om daarvoor te kunnen applaudisseren. Het is een manier van contact maken. Aan de spelers de taak dit applaus in ontvangst te nemen. Daarmee verbind je je met het publiek. Dit hoort bij de voorstelling.

Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door even te blijven staan, glimlachend het publiek in te kijken en te buigen. Dat is soms best moeilijk. Je voelt je misschien ongemakkelijk. Of er ging iets mis waardoor je vindt dat je geen recht heb op applaus. Toch is het goed te bedenken dat je het echt verdiend hebt, alleen al om dat je daar gestaan hebt. En je mag er ook de tijd voor nemen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je 10 tellen glimlachend blijft terugkijken en dan afgaat.

Kleine choreografie

Je kunt van het applaus nemen ook een kleine ‘choreografie’ maken.

  • Tijdens het eerste applaus lopen alle spelers energiek af en stellen zich in de coulissen op in volgorde van opkomst.
  • De applausmuziek zet in. De kinderen komen oprennen in kleine groepjes (of een voor een), lopen naar voren, buigen samen en maken plaats voor het volgende groepje. Goed is om daarbij af te spreken tot welk punt de kinderen naar voren lopen (vaak meer vooraan dan ze uit zichzelf zouden doen), dat ze even wachten tot het hele groepje naast elkaar staat en dan samen buigen.
  • Na het buigen gaan ze naar de zijkant van het toneel zodat er als iedereen gebogen heeft, een grote halve kring staat.
  • Daarna buigt je nog een keer met z’n allen.

Misschien dat de leraar of een van de kinderen de spelers ondertussen aankondigt (‘Graag een applaus voor meneer Piecker gespeeld door Jesse!’). Met een energiek muziekje eronder en met een vaartje opkomen, en je hebt een spetterend einde van de show.

Applaus nemen moet je oefenen

Applaus nemen is iets dat je moet oefenen, net als de scènes uit de musical. Besteed hier een aparte repetitie aan. Doe het ook steeds als je een doorloop of een generale repetitie doet.

 

Dank u wel!

 

Lees hier meer tips over regisseren.
Lees hier een blog over applaus van Vaye Musicaltheater.

 

Applaus in ontvangst nemen