D

Decor musical Het laatste level

Hoe je je decor kunt vormgeven hangt van een aantal factoren af: de grootte en locatie van het podium. De vaardigheden van de leerkracht, de leerlingen, collega’s en hulpouders. De connecties buiten de deur. En niet te vergeten het budget dat ervoor beschikbaar is. Elke school heeft zo zijn eigen (on)mogelijkheden hierbij.

Hieronder tonen we ter inspiratie een aantal voorbeelden van hoe scholen met hun mogelijkheden vormgegeven hebben aan het decor van Het laatste level.

 

 

Lees hier andere blogs over door en attributen
Wil je meer inspiratie opdoen voor de musical Het laatste level? Word dat lid van de besloten Facebookpagina. 

Decor musical Het laatste level