E

Emoties laten zien

Door Ilse Wouters, theaterdocent

We willen als publiek graag meevoelen met de personages. Zonder emoties zouden scènes supersaai zijn. Maar ja… hoe laat je je leerlingen emoties spelen de musical?

Wees als regisseur duidelijk welke emotie je wilt zien in welke scène. Meestal hebben personages meerdere emoties in de musical, maar wees duidelijk per scène wat je wilt zien. Je kunt als speler maar één emotie tegelijk spelen!

Daarbij moet het motief helder zijn. Waarom speel je die emotie? Waarom voelt jouw personage dat zo? Ook al lijkt het voor de hand liggend, laat de speler het toch zo helder mogelijk benoemen. Zonder helder motief geen helder spel! Hier volgen een handige oefening die je met veel kinderen tegelijkertijd kunt doen:

Een begin maken met emoties

Laat de spelers op de grond zitten in kleermakerszit. Mooi rechtop. Laat ze schakelen van de ene emotie naar de andere. Bijvoorbeeld eerst blij. Welke houding past daar bij? Wat doen je armen? Hoe kijk je blij? Hoe kijk je nóg blijer? Daarna boos. Of bang, verdrietig, zenuwachtig, stoer, verlegen, verliefd etc. Handig is natuurlijk om zoveel mogelijk emoties te spelen die in de musical voorkomen. Als dit goed gaat kan het eventueel met korte zinnetjes tekst erbij. Dan wat sneller schakelen van de ene naar de andere emoties. Zorg dat ze fysiek helder blijven schakelen. Een mooi muziekje eronder zetten, lichtje erop en je hebt al een mooi stukje theater!

Emoties laten zien