H

Hoe hou je alle kinderen betrokken bij het oefenen?

Met een grote groep is het best lastig om iedereen erbij te houden. Niet iedereen heeft immers elke scène iets te doen. Hoe hou je alle kinderen betrokken bij het oefenen?

Afwisseling

We oefenen in dit stadium twee middagen in de week. We beginnen met zang of dans, waarbij iedereen mee kan doen. Dan repeteren we in groepjes een paar scènes en we eindigen weer met z’n alleen waarmee we de geoefende scènes aan elkaar laten zien. Zo zit er genoeg afwisseling in de middag.

Deelrepetities

Zoals eerder gezegd: niet iedereen heeft elke scène iets te doen. In het rollenschema zie je goed wie in welke scène zit. Aan de hand hiervan kun je een repetitieschema maken. Als jij met een groepje scène 5 gaat doen, kan een collega of hulpouder aan de slag met bijvoorbeeld scène 10, waar andere spelers bij betrokken zijn. Vaak kun je daarnaast nog wel een andere groepje spelers al dan niet onder begeleiding aan het werk zetten met een scène. Maar toch blijven er altijd kinderen over die niet in die scènes zitten. Hoe hou je die erbij?

Geef iedereen wat te doen

We beginnen de deelrepetitie met een opwarmoefening, waarbij alle kinderen kunnen meedoen. Als we vervolgens de scène gaan spelen, kun je de kinderen langs de kant een taak geven. Sowieso kan een van de kinderen souffleur zijn. Een ander kind kan de scène timen. Als er een muziekje in de scène zit, kan weer een ander kind de muziek instarten. Zijn er afwezige spelers? Laat een kind invallen.

Een ander idee is om een concrete opdracht te geven aan de kinderen langs de kant:

  • Jij gaat erop letten of je iedereen kunt verstaan
  • Jij gaat erop letten of je iedereen kunt zien
  • En jij let erop of iedereen in zijn rol blijft

En wat je nog meer kunt verzinnen. Als de scène voorbij is, vertellen de kinderen langs de kant wat ze hebben gezien en gehoord.

Spelelement

Een idee om het bovenstaande wat speelser te maken: schrijf de bovenstaande opdrachten op een papiertje (of print het onderstaande blad uit en knip de opdrachten los), stop ze in een hoed en laat de kinderen langs de kant een opdracht eruit trekken. Hun opdracht is nu ‘geheim’, en na het spelen van de scène vertellen ze pas waar ze op gelet hebben.

Ook als we de scènes tot slot aan elkaar laten zien: eerst doen we weer even iets met z’n allen.

Om te printen: Waar kun je op letten als je langs de kant zit

Hoe hou je alle kinderen betrokken bij het oefenen?

Deze blog is er een in de reeks ‘Het dagboek van Rep en Roer’. Rep en Roerders Sander en Meike helpen bij het instuderen van de musical op OBS De Koekoek in Utrecht. Net als alle leraren proberen we dingen uit, lopen we tegen dingen aan en lossen we ze op. Meer dagboekblogs? Zie Stap voor stap – met Rep en Roer

Hoe hou je alle kinderen betrokken bij het oefenen?