M

Musical op SBO-scholen te moeilijk?

Is een musical uitvoeren op een SBO school te moeilijk? Niet als het aan Michael Sip ligt. Hij is leerkracht op IKC Het Zwanenbos in Zoetermeer en staat voor een groep 8 met leerlingen in het Speciaal Onderwijs. Michael mailde ons: “We hebben ook dit jaar weer een supervoorstelling gehad. Voor collega’s op een SBO-school die een groep 8 musical met deze kinderen moeilijk lijkt, ik hoop echt dat zij dit de kinderen niet onthouden!”
Daar willen we uiteraard meer van weten. We gingen langs bij Michael en gingen met hem in gesprek.

Michael, je bent erg enthousiast over de groep 8 musical, juist voor leerlingen op een SBO-school.

De klas van Michael Sip“Ja, het is elk jaar weer zo’n mooie ervaring voor mij en mijn collega Cynthia van Eijk die de andere groep 8 staat op onze school. Veel leerkrachten durven een groep 8 musical op een SBO-school niet aan. En dat snap ik, want op sommige vakken komen deze leerlingen ook minder goed uit de verf. Maar dit kunnen ze! Sterker nog, meer dan eens staan ze met meer gemak op het podium dan leerlingen van het regulier onderwijs.”

Toch kan alle tekst misschien een uitdaging zijn. Hoe pak je het aan?

Het goede verhaal, de prettige handleiding en de liedjes vormen een goede basis om met de kinderen aan de slag te gaan. Verder heb ik een paar tips:

  1. Neem veel tijd om het verhaal gezamenlijk te lezen en ga er over met de leerlingen in gesprek. Wat gebeurt er nu precies en waarom. Wat valt jullie op in dit verhaal? Zo krijgen de kinderen de verhaallijn en de verschillende rollen goed mee.
  2. Leg woordgrapjes uit. In veel woordgrapjes zit een dubbele laag en sommige kinderen van het SBO voelen zich buitengesloten als ze die niet snappen. Als ze de clou begrijpen vinden ze hem net zo leuk als andere kinderen.
  3. Laat kinderen hun teksten met elkaar leren, bijvoorbeeld met de Oefenapp. Sommige kinderen zijn sneller hiermee dan anderen. Zo kunnen ze van elkaar leren.

Een kwestie van durven dus?

Ja, gewoon doen, zo’n groep 8 musical. Je zult achteraf ontzettend trots zijn op de kinderen en hun getoonde doorzettingsvermogen!

Tips voor de musical in het Speciaal Onderwijs

Lees hier meer ervaringen van andere scholen met de musical.

 

Musical op SBO-scholen te moeilijk?