O

Oefen de musical zo snel mogelijk uit je hoofd

De rollen zijn verdeeld, de kinderen hebben hun tekst geleerd en jullie gaan aan de gang met de scènes. Dan kan blijken dat het tegenvalt in hoeverre de kinderen hun tekst echt kennen. Vaak wordt het tekstboek toch nog mee het podium opgenomen. En dat is jammer, want je kunt minder goed acteren als je tegelijkertijd aan het lezen bent. Oefen de musical zo snel mogelijk uit je hoofd. Hier een paar tips om de kinderen hun tekst zo snel mogelijk uit het hoofd te laten doen.

  • Spreek af dat het tekstboek NOOIT mee het podium opgaat. Langs de kant en in de coulissen mag je wel in je script kijken, maar op het podium doe je het zonder. Weet je het even niet, dan word je geholpen door de souffleur. Natuurlijk is dat spannend. Misschien leer je niet zo snel uit je hoofd. Of word je er zenuwachtig van. Maar het is niet erg als je het even kwijt bent. En zo wordt de noodzaak voor de kinderen groter om zich goed voor te bereiden.
  • Een goede oefening om te doen voordat je een scène gaat spelen is een ‘Italiaantje’ doen. Dit is een tekstrepetitie zonder pauzes of intonatie. Je acteert dus niet. Je ratelt de tekst op, schijnbaar zonder erbij na te denken. Lekker snel achter elkaar. De naam refereert het vlugge spreken dat Italianen doen.
    • ga met de spelers van de betreffende scène in een kring op de grond zitten
    • laat de kinderen hun tekstbeurt zo snel mogelijk zeggen en elkaar zo snel mogelijk opvolgen
    • Je kunt hier een spel van maken door een stopwatch erbij te houden. Kan het de tweede keer sneller dan de eerste keer?
  • Zijn er kinderen die er moeite mee blijven hebben? Repeteer dan een op een met hen, of laat een ouder of andere leerling dat doen.
  • Ten slotte: laat de kinderen oefenen met de Rep en Roer app. In de app kunnen ze hun eigen tekstregels op onzichtbaar zetten. Dat oefent makkelijk. De app is ook leuk vormgegeven met icoontjes van hun eigen karakter.

Succes met de musical zo snel mogelijk uit het hoofd oefenen!

Lees hier meer blogs over tekst leren.
Deze blog is er een in de reeks ‘Het dagboek van Rep en Roer’. Rep en Roerders Sander en Meike helpen bij het instuderen van de musical op OBS De Koekoek in Utrecht. Net als alle leraren proberen we dingen uit, lopen we tegen dingen aan en lossen we ze op. Meer dagboekblogs? Zie Stap voor stap – met Rep en Roer

Oefen de musical zo snel mogelijk uit je hoofd