9

Bs. Harlekijn
Angéla - 9

Een groot succes! De kinderen waren enthousiast over de rollen en hebben met veel plezier geoefend. Fijn dat er dansvoorbeelden bij gegeven werden. De uitvoering(en) waren een groot succes!