10

Niet te filmen!
Bernt Hamers - b.s. De Heijcant

Afgelopen schooljaar hebben wij de musical 'niet te filmen' opgevoerd. Erg leuke musical met leuke personages en liedjes en interactie met het publiek. Het oefenen ging goed met de duidelijke materialen .