9

Het laatste level
Dieke de Jong - CBS Eben Haƫzer

Musical 'Het laatste level' is een prachtige musical, die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. Iedere rol, groot en klein, is nodig om er een mooi verhaal van te maken, waardoor iedereen even belangrijk is voor het verhaal. De liedjes zijn afwisselend en nodigen uit tot lekker zingen met elkaar.