10

Gewoon Super
Tessa - Sport IKC Het Startblok

Wat een prettige musical. De kinderen hebben vol enthousiasme aan de musical gewerkt en het uitgevoerd. Voor de leerkracht is het prettig dat alles makkelijk beschreven staat en je alle materialen op één pagina terug kunt vinden.