Ik heb een schoolkoortje van 42 leden (1ste-2de-3de leerjaar). We hebben de 10 liedjes van de musical 'De laatste kerstboom' aangeleerd op maandagmiddag, telkens een halfuurtje. We zijn gestart in de tweede week van september. In een supertempo kregen we alle liedjes onder de knie. Enkele langere teksten werden door individuele kinderen gezongen, zo konden we de vele te memoriseren teksten verminderen voor de koorgroep. We kozen voor de voorleesversie en dit was goed doenbaar. De week voor het 'concert' hielden we één algemene repetitie. Met de hulp van veel bereidwillige collega's verliep de avond heel vlot. Dank je wel voor jullie aanbod !