9

Niet te filmen!
Nicole Goris - Sint Maarten

Het was een musical met veel verschillende rollen, waardoor er voor ieder kind een leuke rol was.