10

Paniek in de Snoepfabriek
Marieke Feddes - CBS de fontein

De kinderen van groep 8 vonden de liedjes en met name de liefdesscène fantastisch!