8

Het laatste level
Marcel - CBS de Wingerd

Elk jaar weer een mooi proces om samen met de kinderen toe te werken naar hun afscheidsmusical.