V

Verstaanbaarheid op het podium

Waar leg je de klemtoon?

Leuk hoor, die musical. Maar waar ging het eigenlijk over? Ik kon niks verstaan! Toch een beetje jammer. Welke factoren spelen bij verstaanbaarheid op het podium? En speciaal in dit blog: welke rol speelt het leggen van de klemtoon?

Factoren bij verstaanbaarheid

Verstaanbaarheid heeft met een paar dingen te maken: het volume van spreken, de snelheid van spreken, het niet inslikken van lettergrepen of de richting waarin gesproken wordt. Maar ook met hoe je accenten legt in een zin: waar leg je de klemtoon?

Waar leg je de klemtoon?

Waar je de klemtoon legt, bepaalt de betekenis van de zin. Bijvoorbeeld in de zin: Gaat u nog wat kopen meneer? Je kunt de klemtoon leggen op ‘u’: Gaat u nog wat kopen meneer? In die situatie zijn er kennelijk andere kopers en heeft de betreffende meneer nog niet gekocht. Je kunt de klemtoon ook leggen op ‘kopen’: Gaat u nog wat kopen meneer? In deze situatie is de meneer in de winkel, maar heeft hij nog niets gekocht. In de musical Zo goed als nieuw waar deze zin uit komt, is de klemtoon bij deze zin correct.

Dus… de verstaanbaarheid op het podium zal verbeteren als de kinderen de juiste klemtonen weten te leggen. Want dan is het verhaal voor het publiek (en voor de kinderen zelf :-)) beter te volgen.

 

Lees hier meer blogs over stemgebruik.
Bekijk hier een leuk filmpje van van Kooten en de Bie over klemtonen.

 

OVER REP EN ROER

Rep en Roer Musicals maakt musicals voor het basisonderwijs, zoals afscheidsmusicals en kerstmusicals. Het is bijzonder om samen met de klas waar je zoveel jaren mee bent opgetrokken, de basisschooltijd af te sluiten door een musical uit te voeren. Aan dit leuke en leerzame proces willen wij graag bijdragen. Wij zorgen voor een goedlopend verhaal met humor en onderliggende boodschap en pakkende, gevarieerde liedjes. Wij scheppen de voorwaarden waaronder alle kinderen kunnen stralen. Het instuderen van een musical kost veel tijd. Wij hopen leerkrachten veel uit handen te nemen door onze musicals zoveel mogelijk op maat aan te bieden en van instudeer-ondersteuningen te voorzien.

Extra leuk vinden wij het als we met onze werkzaamheden een goed doel kunnen steunen. De afgelopen jaren was dat War Child. Vanaf 2021 zullen we Kinderhulp gaan steunen. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Wij steunen kinderhulp met een vast bedrag per verkochte musical.

War child

Verstaanbaarheid op het podium