Makjwlijk uitvte voeten en aan te passen n de groeo. Oefenlokasl erg gsndig en gemakjelijk te volgen