9

Gewoon Super
Michel Rook - De Zevensprong

Gewoon Super was een groot succes. Decor redelijk snel te maken en aan te passen aan de locatie waar het op te voeren viel. Er was voor iedereen een rol die bij hem of haar paste. Beide groepen 8 hebben er een prachtige show van gemaakt!