8

Ren voor de Robot
Hilde - De Voorde

Ik werk als logopedist in het speciaal onderwijs, cluster 2. Bij ons op school zitten leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben en/of die slechthorend zijn. In het script hebben wij delen geschrapt, omdat de musical anders te lang zou zijn voor onze leerlingen (wat betreft uit hun hoofd leren). Fijn dat we het script konden bewerken. De kinderen hebben een fantastisch resultaat neergezet!