D

Decor musical Verboden te voeren

Voorbeelden van andere scholen

Hoe je je decor kunt vormgeven hangt van een aantal factoren af: de grootte en locatie van het podium, de spullen die je in huis hebt, de knutselvaardigheden van de leerkracht/leerlingen/collega’s/hulpouders, de connecties buiten de deur en niet te vergeten het beschikbare budget. Elke school heeft zo zijn eigen (on)mogelijkheden hierbij.

Hieronder tonen we ter inspiratie een aantal voorbeelden van hoe scholen met hun mogelijkheden vormgegeven hebben aan het decor van Verboden te voeren.

De giraffen:

De Oelewapper:

Het vlooientheater:

Lees hier andere blogs over door en attributen
Wil je meer inspiratie opdoen voor de musical Het laatste level? Word dat lid van de besloten Facebookpagina.

Decor musical Verboden te voeren