D

Een goed moment voor een concentratiespelletje

Het publiek stroomt de zaal in, de kinderen zijn door het dolle van de zenuwen. Je wilt met de repetitie starten, maar de kinderen schieten als stuiterballen alle kanten op. Of: de opvoering gaat bijna beginnen, maar de kinderen zijn door het dolle van de zenuwen. Een goed moment voor een concentratiespelletje.

Opstelling: in een kring

De dodelijke blik

Iedereen staat in een kring met zijn hoofd naar beneden. Op een teken van de spelleider tilt iedereen zijn hoofd op en kijkt naar degene voor of links/rechts naast zich. Kijken twee personen elkaar aan, dan slaken ze een kreet en vallen ze “dood” neer.

De wave

Iedereen staat in een kring. De leraar klapt in zijn handen richting degene die ernaast staat, en degene geeft de klap weer door aan zijn buurman. Zo gaat de klap de hele kring door tot die terug is bij de leraar. Het volgende rondje probeer je het tempo op te voeren. Hoe snel kun je rondgaan?  De juf/meester kan de klap ook de andere kant opsturen. Eventueel kun je de kinderen ook de mogelijkheid geven om de klap de andere kant op te sturen.

Bovenstaande kun je ook doen met een sprongetje. Als het goed is, zie je dan een golf door de kring gaan, een ‘wave’. Of je maakt een echte wave: je gooit om beurten je handen handen in de lucht en roept: ‘hee!’

Contact

Iedereen staat in een kring en hebben elkaars handen vast. Eén persoon staat in het midden. Eén van de kinderen uit de kring:zegt “Ik zoek contact met (naam ander kind)”. Door elkaar in de handen te knijpen, wordt vervolgens een signaal doorgegeven. Wanneer dit signaal via de kring het andere kind bereikt heeft, roept het andere kind “Contact!” en is het potje afgelopen. Het kind in het midden moet echter proberen om dit signaal te onderscheppen. Ziet hij of zij tijdens het doorgeven dat een kind in de kring het signaal doorgeeft, dan is het kind wat het signaal te zichtbaar doorgaf, af. Het kind wat af is, mag nu in de plaats van het vorige kind in de kring gaan staan, en vervolgens kan een nieuwe ronde gespeeld worden.

 

Lees hier meer blog met opwarmers en oefeningen.

Een goed moment voor een concentratiespelletje