O

Oefening: volume maken

Normaal is de klas vaak niet stil te krijgen. Maar als ze op het podium staan, moet je vaak je oren spitsen om de kinderen te kunnen verstaan. Het lastige van praten op het toneel is dat je op een andere manier moet praten dan wanneer je een gewoon gesprek voert. Als iemand naast je staat, hoef je normaal niet luid te spreken. Maar nu moet de hele zaal het kunnen horen. Hier volgt een oefening om volume te maken, waarin we spelen met de afstand die je tot elkaar hebt.

Wat heb je nodig

  • Locatie: gymzaal
  • Materiaal: onderstaande korte dialoog of andere simpele dialoog van vier zinnen. Je kunt ook de kinderen van tevoren een eigen dialoog van vier zinnen laten verzinnen.

1: Hee, hoe gaat het met jou?
2: Prima hoor, met jou?
1: Kan niet beter.
2: Fijn te horen!

De oefening

  • Maak tweetallen en laat die tegenover elkaar staan langs de lange zijdes van de gymzaal, zodat elke helft van het duo met zijn rug tegen een muur staat.┬áZorg voor voldoende afstand tussen de duo’s.
  • Het midden van de zaal is leeg. Stel je voor dat hier een brede rivier stroomt. De duo’s moeten elkaar met hun stem over de rivier bereiken. Spreek af welke zijde begint.
  • Oefen eerst allemaal door elkaar. Probeer, ondanks de kakofonie die dan ontstaat, je tegenspeler te bereiken. Draai de rollen ook eens om.
  • Vervolgens laat elk duo zijn dialoog om beurten horen. Zorg dat je met je stem de overkant bereikt. De bedoeling is dat iedereen het kan verstaan, zonder dat je gaat schreeuwen.
  • Nu laat je een van de duo’s dichter naar elkaar toekomen. Ze voeren de dialoog nogmaals. Nu is luid praten niet meer nodig om elkaar te kunnen verstaan. Maar het is nog steeds wel de bedoeling dat de rest het kan verstaan.
  • Je laat het bovenstaande door verschillende duo’s omberen uitvoeren. Kan je dichtbij elkaar staan en nog steeds verstaanbaar zijn voor de zaal, zonder dat je gaat schreeuwen?

Meer tips?

Lees hier meer tips met opwarmers.
Lees hier een andere oefening om volume te maken.
Waar kun je nog meer op letten als het over verstaanbaarheid gaat? Lees hier zes tips over stemgebruik.

Oefening: volume maken