D

Decor musical Niet te filmen!

Voorbeelden van andere scholen

Hoe je je decor kunt vormgeven hangt van een aantal factoren af: de grootte en locatie van het podium, de spullen die je in huis hebt, de knutselvaardigheden van de leerkracht/leerlingen/collega’s/hulpouders, de connecties buiten de deur en niet te vergeten het beschikbare budget. Elke school heeft zo zijn eigen (on)mogelijkheden hierbij.

Hieronder tonen we ter inspiratie een aantal voorbeelden van hoe scholen met hun mogelijkheden vormgegeven hebben aan het decor van Niet te filmen!

We vinden het leuk om t.z.t. een foto te ontvangen van jullie decor. Dan zetten we die erbij ter inspiratie voor andere leerkrachten.

Decor musical Niet te filmen!