V

Vier tips bij het lezen van het script

De musical is gekozen, besteld en ontvangen. De eerste stap is dan meestal het samen met de klas lezen van het script. Dat lijkt simpel. Je hoeft het alleen maar voor te lezen, toch? Maar een script leest niet als een boek: de zinnen worden door personages gezegd, en je weet vaak in het begin nog niet goed wie wie is. Dan kan je de draad kwijtraken. Ook zie je nog geen decor en kleding, dus je kunt je misschien nog niet echt een voorstelling maken van hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Daarom hier vier tips bij het lezen van het script.

  1. Het is handig om te beginnen met het gezamenlijk lezen van de samenvatting van het verhaal. Vervolgens lees je samen de personagebeschrijvingen. Tijdens het lezen bedenken de kinderen vaak al welke rol ze zouden willen zijn. Goed om te weten dus of diegene een solo zingt of iets anders speciaals heeft, zoals een accent of een bepaalde manier van lopen.
  2. We weten nu een beetje wat we kunnen verwachten. Als je vervolgens het script gaat lezen, kan je per scène de rollen willekeurig verdelen. In de volgende scène worden de rollen weer door andere spelers voorgelezen. Zo kan iedereen meerdere keren iemand zijn. Laat ook eens een jongen een meisje zijn en andersom. De leerkracht (of een leerling) kan de tussenteksten voor zijn rekening nemen.
  3. Hier kan je de kinderen al laten oefenen met het gebruiken van een toneelstem: de hele klas moet het kunnen verstaan. Rechtop zitten kan hierbij al veel doen.
  4. De leerkracht kan het geheel verlevendigen door het beeldend te maken. Je hebt het waarschijnlijk zelf al gelezen dus kan je het al een beetje voor je zien. Beschrijf het. Hoe ziet het decor eruit? Wat zal het effect zijn van een bepaalde scène?

Veel leesplezier!

Lees hier meer blogs over beginnen met de musical.

 

Vier tips bij het lezen van het script

Vier tips bij het lezen van het script